Kawit

Status : Tenaga Kependidikan

Identitas
NIP : 196607052007011001
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Keahlian :
Riwayat Pendidikan :

No.

Jenjang Pendidikan

Lembaga Pendidikan

Tahun Lulus

Nama

Fakultas

Jur/Prodi

Tempat

1.

SD

 

 

 

 

 

2.

SLTP

SMP PIRI NGAGLIK

 

 

Ngaglik, Sleman, DIY

1984

3.

SLTA

 

 

 

 

 

4.

Sarjana

 

 

 

 

 

5.

Pascasarjana

 

 

 

 

 

 


Unit Kerja
Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam
Jurusan :
Layanan Administrasi
Golongan / Pangkat :
II/c / Pengatur
Jabatan :

Contact
email : kawit@uny.ac.id
Blog :
Facebook :
Portofolio

Pengalaman Jabatan

  1. Jabatan Struktural

No.

Kedudukan/ Jabatan

Unit Kerja

TMT

Surat Keputusan

Lama

Nomor

Tgl

Thn

Bln

1.

Petugas Penjaga

FMIPA UNY

1 Januari 2015

928/UN34/KP/2014

24

2014

12

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keikutsertaa dalam Seminar/Lokakarya/Kegiatan Ilmiah/Pertemuan Resmi

  1. Sebagai Pemakalah

No.

Nama Kegiatan/

Penataran/ Seminar/ Lokakarya/Judul

Waktu Pelaksa-naan

Status/ Peran

Penyel., Tempat Kegiatan

Tingkat (Int/Nas/ Lokal)

Bukti

  1.  

 

 

 

 

 

 

 

  1. Sebagai Peserta

No.

Nama Kegiatan

Penataran/ Seminar/ Lokakarya/Judul

Waktu pelaksanaan

Status/ Peran

Penyel., Tempat Kegiatan

Tingkat (Int/Nas/ Lokal)

Bukti  

A

  1. Tingkat Internasio­nal/ Nasional

 

 

 

 

 

  1.  

 

 

 

 

 

 

 

  1. Tingkat Lokal

 

 

 

 

 

  1.  

Lokakarya Peningkatan Kinerja Pegawai FMIPA UNY Tahun 2015

2-4 Oktober 2015

Peserta

FMIPA UNY, Pangandaran Jawa Barat

Lokal

Sertifikat

No. 2670/UN34.13/TU/2015

 

 

 

Prestasi
1. Satyalencana Karya Satya X Tahun
Tahun : 2018
Keterangan : Piagam No. 4237/4/2018