Dra. Herlinah, M.Hum.

Status : Tenaga Pendidik

Identitas
NIP : 196010131987032002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Keahlian : Pengkajian SeniĀ  Pertunjukan
Tari Surakarta
Riwayat Pendidikan :

Unit Kerja
Fakultas Bahasa, Seni, dan Budaya
Jurusan :
Pendidikan Seni Tari
Golongan / Pangkat :
III/d / Penata Tingkat I
Jabatan :
Lektor
Contact
email : hernilah@uny.ac.id atau herlinah60@yahoo.com
Blog :
Facebook : herlinah lina