Arianingsih, S.Pd., M.A.

Status : Tenaga Pendidik

Identitas
NIP : 199105292019032023
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Tidakdiisi
Keahlian :
Riwayat Pendidikan :

Unit Kerja
Fakultas Bahasa dan Seni
Jurusan :
Jurusan Pendidikan Seni Rupa
Golongan :
III/b
Jabatan :
Penata Muda Tingkat I
Contact
email :
Blog :
Facebook :