Baiquni Rahmat, S.Pd., M.Pd.

Status : Dosen

Identitas
NIP : 198706082014041001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Keahlian :
Riwayat Pendidikan :
No Jenjang Bidang Asal Sekolah Tahun Lulus
1 S1 Manajemen Pendidikan UNY 2010
2 S2 Manajemen Pendidikan UNY 2013
3        

 


Unit Kerja
Fakultas Ilmu Pendidikan
Jurusan :
Administrasi Pendidikan
Golongan :
III/b
Jabatan :
Asisten Ahli
Contact
email :
Blog :
Facebook :
Bidang Pendidikan
Mata Kuliah Kode Jenjang Program Studi Semester - Tahun Ajaran
Manajemen Personalia Pendidikan PAP6409 S1 Manajemen Pendidikan Genap - 2015/2015
Manajemen Pendidikan MDK6203 S1 PGSD Penjas Genap - 2015/2016
Manajemen Pendidikan MDK6203 S1 PJKR Genap - 2015/2016
Teori dan Pendekatan Sistem PAP6205 S1 Manajemen Pendidikan Gasal - 2015/2016
Manajemen Pelatihan PME418 S1 Manajemen Pendidikan Gasal - 2015/2016
Kewirausahaan MKU6212 S1 Manajemen Pendidikan Genap - 2015/2016
Landasan Filosofi Manajemen Pendidikan PAP6222 S1 Manajemen Pendidikan Genap - 2015/2016
Perencanaan Pendidikan PAP6227 S1 Manajemen Pendidikan Genap - 2015/2016
Manajemen Pendidikan MDK6203 S1 Manajemen Pendidikan Genap - 2015/2016
Dasar-Dasar Manajemen PAP6202 S1 Manajemen Pendidikan Gasal - 2016/2017
Teori dan Pendekatan Sistem PAP6205 S1 Manajemen Pendidikan Gasal - 2016/2017
Manajemen Pendidikan Nonformal PAP6229 S1 Manajemen Pendidikan Gasal - 2016/2017
Manajemen Pendidikan MDK6203 S1 Pend. Seni Musik Gasal - 2016/2017
Manajemen Pendidikan MDK6203 S1 Pend. Bahasa Inggris Gasal - 2016/2017
Manajemen Pendidikan MDK6203 S1 Pend. Seni Rupa Gasal - 2016/2017
Manajemen Pendidikan MDK6203 S1 PGSD Penjas Gasal - 2016/2017
Manajemen Pendidikan MDK6203 S1 Pend. Sosiologi Gasal - 2016/2017
Manajemen Pendidikan MDK6203 S1 Pend. Matematika Genap - 2016/2017
Manajemen Pendidikan MDK6203 S1 PGSD Genap - 2016/2017
         
         

 

File Bidang Pendidikan :
sk-mengajar-sem-genap-2014-2015-baiquni-rahmat-mpd