Dr. Yudanto, S.Pd. Jas.,M.Pd.

Status : Tenaga Pendidik

Identitas
NIP : 198107022005011001
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Islam
Keahlian : Perkembangan Motorik
Riwayat Pendidikan :

Unit Kerja
Fakultas Ilmu Keolahragaan
Jurusan :
Pendidikan Olahraga
Golongan :
IV/a
Jabatan :
Lektor Kepala
Contact
email : yudanto@uny.ac.id
Blog :
Facebook : yudanto@uny.ac.id
Bidang Pendidikan

 

No Mata Kuliah Semester Tahun
1 Perkembangan Motorik  Gasal  2011/2012
2 Permainan Sepakbola  Genap  2011/2012
3 Aktivitas Luar Kelas  Genap  2011/2012
4 Pembelajaran Motorik  Genap

 2011/2012

5 Penulisan Karya Ilmiah Genap 2009/2010
6 Sepaktakraw Genap 2011/2012
       
       
       
       
       
       
       
No Nama Mahasiswa NIM SK Pembimbing
1      
2      
3      
No Judul Penerbit Tahun
1      
2      
3      
       

 

File Bidang Pendidikan :
SK+MENGAJAR+4
MATERI+ALK+HAKIKAT+PENDIDIKAN+LUAR+KELAS
MATERI+ALK+KONSEP+UTAMA+PENDIDIKAN+LUAR+KELAS
MATERI+ALK+OUTBOUND
MATERI+ALK+PENJELAJAHAN
MATERI+BELAJAR+MOTORIK+HAKIKAT+KETERAMPILAN+DAN+TAKSONOMI+PSIKOMOTORIK
MATERI+BELAJAR+MOTORIK+IMPLIKASI+TEORI+BELAJAR+PADA+BELAJAR+MOTORIK
MATERI+BELAJAR+MOTORIK+PENGERTIAN+BELAJAR+MOTORIK
MATERI+BELAJAR+MOTORIK+PENGOLAHAN+INFORMASI+DAN+KEPUTUSAN
MATERI+BELAJAR+MOTORIK+PERSIAPAN+DAN+PELAKSANAAN+BELAJAR+MOTORIK
MATERI+BELAJAR+MOTORIK+SUMBANGAN+INDERA+TERHADAP+KETERAMPILAN
MATERI+PERMAINAN+SEPAKBOLA+GPAI
MATERI+PERMAINAN+SEPAKBOLA+IDENTIFIKASI+PERMASALAHAN+TAKTIK+PERMAINAN+SEPAKBOLA
MATERI+PERMAINAN+SEPAKBOLA+KERANGKA+KERJA+TAKTIK
MATERI+PERMAINAN+SEPAKBOLA+KONSEP+DASAR+PENDEKATAN+TAKTIK
MATERI+PERMAINAN+SEPAKBOLA+MODEL+PENGAJARAN+KESADARAN+TAKTIS
MATERI+PERMAINAN+SEPAKBOLA+PENDEKATAN+TAKTIK+PERMAINAN+SEPAKBOLA
MATERI+PERMAINAN+SEPAKBOLA+TAHAPAN+PENGAJARAN+PERMAINAN+SEPAKBOLA
MATERI+PKI+HAKIKAT+KARYA+ILMIAH
MATERI+PKI+JENIS+KARYA+ILMIAH
MATERI+PKI+PENGERTIAN+TUGAS+AKHIR
MATERI+PKI+PROSES+PENYUSUNAN+SKRIPSI
MATERI+PKI+SISTEMATIKA+SKRIPSI
MATERI+PKI+SYARAT+KARYA+ILMIAH
MATERI+PKI+TATA+TULIS+SKRIPSI
MATERI+PM+1+PRINSIP+PERUBAHAN+SEPANJANG+HIDUP
MATERI+PM+2+PRINSIP+PERKEMBANGAN
MATERI+PM+3+DEFINISI+DAN+KONSEP+PERKEMBANGAN+MOTORIK
MATERI+PM+4+PRINSIP+PERKEMBANGAN+MOTORIK
MATERI+PM+5+PERKEMBANGAN+PERILAKU+GERAK
MATERI+PM+6+FAKTOR+YANG+MEMPENGARUHI+PERKEMBANGAN+MOTORIK
MATERI+PM+7+PERKEMBANGAN+GERAK+REFLEKS
MATERI+PM+8+TAHAPAN+PERKEMBANGAN+MOTORIK
MATERI+PM+9+PERSEPTUAL+MOTORIK
MATERI+PM+10+PERAN+SYARAF+TERHADAP+PERKEMBANGAN+MOTORIK
MATERI+SEPAKTAKRAW+SEJARAH+SEPAKTAKRAW
MATERI+SEPAKTAKRAW+TEKNIK+DASAR+SEPAKTAKRAW
SK+MENGAJAR+1
SK+MENGAJAR+2
SK+MENGAJAR+3