Dra. Bernadetta Octavia, M.Si.

Status : Tenaga Pendidik

Identitas
NIP : 196110061986012001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Keahlian :
Riwayat Pendidikan :

Unit Kerja
Fakultas MIPA
Jurusan :
Pendidikan Biologi
Golongan :
III/d
Jabatan :
Lektor
Contact
email :
Blog :
Facebook :