Arum Diah Yuliasari, S.Pd, S.Pd.

Status : Tenaga Pendidik

Identitas
NIP : 51601980706080
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama :
Keahlian :
Riwayat Pendidikan :

Unit Kerja
Fakultas Bahasa dan Seni
Jurusan :
Pendidikan Bahasa Perancis
Golongan :

Jabatan :

Contact
email :
Blog :
Facebook :