Adin Gustina, S.E., M.Sc.

Status : Tenaga Pendidik

Identitas
NIP : 199304192019032031
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Tidakdiisi
Keahlian :
Riwayat Pendidikan :

Unit Kerja
Fakultas Ekonomi
Jurusan :
Jurusan Manajemen
Golongan :
III/b
Jabatan :
Penata Muda Tingkat I
Contact
email :
Blog :
Facebook :