Akhsin Nurlayli, S.Pd., M.Eng.

Status : Tenaga Pendidik

Identitas
NIP : 199302222019032019
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Keahlian :
Riwayat Pendidikan :

Unit Kerja
Fakultas Teknik
Jurusan :
Jurusan Pendidikan Teknik Elektronika
Golongan :
III/b
Jabatan :
Penata Muda Tingkat I
Contact
email :
Blog :
Facebook :