Ari Marini, A.Md.

Status : Tenaga Kependidikan

Identitas
NIP : 198002192005012002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Keahlian :
Riwayat Pendidikan :

Unit Kerja
UPT Perpustakaan
Golongan / Pangkat :
III/c / Penata
Jabatan :
Pustakawan Terampil Penyelia
Contact
email :
Blog :
Facebook :