Dra. Herlinah, M.Hum.

Status : Tenaga Pendidik

Identitas
NIP : 196010131987032002
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Keahlian : Pengkajian SeniĀ  Pertunjukan
Tari Surakarta
Riwayat Pendidikan :

Unit Kerja
Fakultas Bahasa dan Seni
Jurusan :
Pendidikan Seni Tari
Golongan :
III/d
Jabatan :
Lektor
Contact
email : hernilah@uny.ac.id atau herlinah60@yahoo.com
Blog :
Facebook : herlinah lina