Dra. Tin Suharmini, M.Si.

Status : Tenaga Pendidik

Dra. Tin Suharmini, M.Si. on Google Scholar

Identitas
NIP : 195603031984032001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Keahlian :

Psikologi ABK


Riwayat Pendidikan :

Unit Kerja
Fakultas Ilmu Pendidikan
Jurusan :
Jurusan Pendidikan Luar Biasa
Golongan :
IV/c
Jabatan :
Pembina Utama Muda
Contact
email : tin_suharmini@uny.ac.id
Blog :
Facebook :